Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen kan je, zoals de warmtezoneringskaart reeds aangeeft, op individuele (met een warmtepomp) of collectieve manier (via een warmtenet en een duurzame warmtebron) invullen.

Warmtepomp
Warmtenet

Warmtepomp

Je kan overschakelen op een individueel duurzaam alternatief zoals een warmtepomp als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je woning is voldoende geïsoleerd, m.a.w. je kan je woning comfortabel verwarmen met een gasketel op 50°C
 • Je aardgasketel of mazoutkachel is aan vervanging toe 
 • Je woont in een gele zone op de warmtezoneringskaart 

Een warmtepomp is een verwarmingstoestel dat, afhankelijk van het type en omstandigheden, tot 80% van de verwarmingsenergie uit de lucht, bodem of het grondwater haalt en deze afgeeft aan het verwarmingssysteem (en/of sanitair warm water) van je woning. In de warmtepomp moet enkel nog energie toegevoegd worden om de compressor te laten functioneren die de dampen gaat samendrukken tot een hogere temperatuur en druk. Je kan de werking van een warmtepomp vergelijken met het principe van een koelkast, maar dan omgekeerd. Deze werking kan ook omgekeerd worden waardoor een warmtepomp ook kan koelen.

Lucht-lucht warmtepomp

Een lucht-lucht warmtepomp haalt de warmte uit de lucht en zet die over op de binnenunit, die dan warme lucht door de ruimte blaast.

Een lucht-lucht warmtepomp kan je gebruiken in situaties waar een verwarmingssysteem met circulerend water niet mogelijk of wenselijk is.

Voor deze maatregel kan je de opknappremie van Stad Brugge aanvragen! 

Lucht-water warmtepomp

Een lucht-water warmtepomp haalt de warmte uit de lucht en zet die over op het water van het verwarmingssysteem. Deze warmtepomp is ideaal te combineren met vloerverwarming of andere verwarmingsinstallaties op lagere temperatuur. Tegenwoordig bestaan er ook hybride warmtepompen (met een kleine gasketel ingewerkt).

Voor deze maatregel kan je de opknappremie van Stad Brugge en de Mijn Verbouw Premie Vlaanderen aanvragen! 

Hybride warmtepomp als tussenoplossing

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp (meestal lucht-water) met een verwarmingsketel op basis van een klassieke fossiele brandstof (bv. gas of mazout).

De ketel kan functioneren als bijverwarming als:

 • het rendement van de warmtepomp te laag ligt
 • de benedenverdieping van je woning werd gerenoveerd (door bijvoorbeeld vloerverwarming aan te leggen) en de bovenverdieping nog niet
 • de gasketel de verwarming van het sanitair water voor zijn rekening neemt. 

De hybride warmtepomp is een ideale tussenstap om tegen 2050 volledig duurzaam te verwarmen en gebruikt steeds de meest zuinige functie. 

Warmtepompboiler

Een warmtepompboiler is een lucht/water-warmtepomp die, los van het verwarmingssysteem, sanitair warm water voorziet. Het onttrekt warmte uit de lucht en gebruikt die vervolgens om sanitair water op te warmen.

Sommige systemen onttrekken warmte aan de buitenlucht, maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van de warmte in de binnenlucht (bv. de warme lucht die afgevoerd wordt door een systeem C ventilatie).

Voor deze maatregel kan je de opknappremie van Stad Brugge en de Mijn Verbouw Premie Vlaanderen aanvragen!  

Grond-water warmtepomp of geothermische warmtepomp

De bodem heeft een gemiddelde temperatuur van 10 à 14°C. Deze warmte noemen we geothermische warmte. Een geothermisch systeem maakt hiervan gebruik door ofwel een ondiep buizennetwerk (horizontaal) of een diepteboring (verticaal) in de grond te plaatsen. Hiermee wordt warmte uit de bodem onttrokken. Een horizontaal netwerk heeft meer ruimte nodig en is minder rendabel dan een verticaal netwerk (tijdens het stookseizoen daalt de temperatuur van de ondiepe bodem). 

 • Horizontaal netwerk
  Een horizontale warmtecollector is een netwerk dat bestaat uit een buizen- of slangenstelsel gevuld met water en een antivriesmiddel. Deze vloeistof wordt over de verdamper van de warmtepomp geleid. De buizen liggen minstens 1 meter diep, horizontaal in de bodem. Vanaf deze diepte is de grond namelijk vorstvrij en warm genoeg. 

  • De noodzakelijk oppervlakte bedraagt, naargelang de structuur van de bodem, ongeveer twee tot vier maal de woonoppervlakte die je wilt verwarmen
  • Hergebruik van het water met de antivriesvloeistof

 • Verticale boringen
  Via een verticale boring plaatst een aannemer een verticale warmtecollector. Deze collector onttrekt warmte en hierdoor daalt de bodemtemperatuur. In de zomer normaliseert deze zich terug. 

  • Bodemkwaliteit is belangrijk
  • Vereist een of meerdere boringen tot een diepte van 50 tot 150 meter. In de boorgaten komen kunststofslangen die aangesloten worden op de verdamper.
  • Er is weinig grondoppervlak nodig.

Voor deze maatregel kan je de opknappremie van Stad Brugge en de Mijn Verbouw Premie Vlaanderen aanvragen! 

Warmtenet

Een warmtenet bestaat uit een (meestal ondergronds) buizenstelsel met warm water, komende van een warmtebron. De ene buis brengt het warme water tot bij de klant. De andere buis vervoert het afgekoelde water van de klant terug naar de warmtebron, om daar terug op te warmen. Er kunnen meerdere klanten worden aangesloten op dezelfde buis.

IVBO, onze afvalverbrandingscentrale, baat reeds 40 jaar een duurzaam warmtenet uit. Dat warmtenet (met warm water komende van de verbranding van huishoudelijk afval) brengt momenteel reeds duurzame restwarmte (120°C) tot bij het AZ Sint-Jan, de gevangenis, tal van bedrijven en particuliere woningen.

Er zijn heel wat andere duurzame bronnen die een warmtenet kunnen voeden: warmte uit water (aquathermie), warmte uit afvalwater (riothermie), warmte uit de bodem (geothermie) en restwarmte van bedrijven. Dit is meestal warmte op lagere temperatuur (10-30°C) die dan nog moet worden geboost met een water-water warmtepomp naar de gewenste temperatuur.

Deel deze pagina