Een gezonde en energiezuinige woning voor iedereen

Een gezonde, veilige, woning met een minimum aan comfort is een basisrecht voor iedereen, en een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Daarom heeft Vlaanderen Woningkwaliteitsnormen vastgelegd. Om deze normen te garanderen heeft de Stad Brugge een verplicht conformiteitsattest ingevoerd voor huurwoningen.

Maar we moeten onze woningen ook energiezuiniger maken. Dat is goed voor onze gezondheid, ons comfort, onze portemonnee en het klimaat.
Vanuit Vlaanderen is een lange termijn renovatiestrategie opgemaakt. Deze werd in bijlage opgenomen bij het Vlaams – en Nationaal Energie- en Klimaatplan.

De Stad Brugge heeft zijn visie uitgewerkt in het Brugs Beleidsprogramma 2019-2024. Het beleidsprogramma werd verder geconcretiseerd in het Woonbeleidsplan en het Klimaatplan. Beide documenten bevatten belangrijke elementen rond woningkwaliteit, energie en energetisch renoveren.
In 2020 heeft de gemeenteraad van de stad Brugge het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Daarmee onderschrijft de stad de doelstelling om tegen 2030 minimaal 40% CO2 te besparen ten opzichte van 2011. Brugge ondertekende ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Aangezien maar liefst 45% van de CO2-uitstoot gelinkt is aan de verwarming van gebouwen, kunnen we de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant enkel halen als alle Bruggelingen hun huis energiezuinig maken. Hiervoor kan iedereen beroep doen op de diensten van het energieplatform.

Deel deze pagina