Fossiel vrij verwarmen

Voor de verwarming van onze woningen moeten we zo snel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie, en overstappen op duurzame energiebronnen. 

Een eerste stap daarin is het energieverbruik beperken. Dit kan door de buitenschil van je woning voldoende te isoleren. Bekijk de mogelijke energiebesparende ingrepen in de fossielvrije woning brochure. Na het plaatsen van voldoende isolatie kan je de resterende benodigde warmte mogelijk voorzien via duurzame bronnen. 

In een groot deel van het grondgebied van Brugge zal de duurzame warmte op termijn collectief voorzien worden, door middel van warmtenetten. Wist je trouwens dat er aan de noordkant van de stad al lang een warmtenet ligt, dat gebruik maakt van restwarmte van de verbrandingsoven van de IVBO? Meer info daarover vind je hier.

Om te evalueren waar op termijn warmtenetten aangelegd kunnen worden, werd in 2021 een warmtezoneringskaart opgemaakt voor het hele grondgebied van Brugge. Daarop kan je zien wat voor jouw woning technisch en economisch gezien de beste oplossing is om tegen 2050 fossielvrij te verwarmen. stad brugge fosielvrije-verwarmingsmogelijkheidskaart

De studie om deze kaart op te maken vind je hier.

Valt jouw woning niet in een zone van collectieve verwarming? Geen nood. Je vindt duurzame alternatieven in de fossielvrije woning brochure. Sommige technieken kunnen natuurlijk ook toegepast worden in zones waar in de toekomst mogelijk een warmtenet komt, in afwachting van de uitrol van dit net.

We merken op dat er ook door de VVSG een studie is gemaakt rond warmtenetten, meer bepaald de inspiratiekaart warmtezonering. Deze is gebaseerd op de huidige warmtevraag en een inschatting van de toekomstige warmtevraag, maar er werd geen rekening gehouden met de lokale context (vb nieuwe ontwikkelingen, ouderdom van de woningen, geplande werken, …). Daardoor zijn de resultaten minder betrouwbaar dan de warmtezoneringskaart van Brugge.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie