Het energiehuis

Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid dat je wegwijs maakt in de verschillende (steun)maatregelen voor energie-investeringen en renovatiewerken.

De Stad Brugge heeft de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) aangesteld als energiehuis. In de praktijk staat de WVI enkel in voor het verstrekken van energieleningen. De overige activiteiten van het energiehuis worden aangeboden door diensten van de Stad Brugge en OCMW Brugge.

Het energieplatform bundelt alle informatie en activiteiten van het energiehuis voor de Stad Brugge.

Meer informatie

Volgens het energiebesluit voorziet een energiehuis verplicht in de volgende dienstverlening en activiteiten:

 • Het verstrekken en beheren van energieleningen,
 • Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen;
 • Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens:
  • relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;
  • energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;
  • energetische renovatie;
 • Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:
  • de aanvragen van de premies en leningen, vermeld in punt 2° ;
  • het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij de wijziging van energieleverancier;
  • het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken;
  • de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het energiehuis uitgevoerde energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen;
  • de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het energieprestatiecertificaat;
 • Uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke gemeente aangeduide  uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie