Kijk wat kan

Burgers en Stad Brugge gaan aan de slag met de klimaatuitdagingen op vlak van energieverbruik en hernieuwbare energie bij renovatie of nieuwbouw. 

Succesverhalen burgers
Stadsgebouwen 

Succesverhalen burgers

Enkele Bruggelingen bundelden de krachten met hun buurt onder het motto: met je buren sta je sterker! Zij haalden voordeel uit hun Buurtkracht. 

 

Buurtkracht in ’t Schuurke

In Assebroek werd een proefproject opgestart, met subsidies van de provincie West Vlaanderen, om de inwoners van buurtwerking ‘t Schuurke volledig te ontzorgen in hun renovatietraject. Een externe partner vzw RenoseeC is er aan de slag sinds mei 2022, het project zal 3 jaar duren. Ondertussen ontvingen reeds 52 bewoners een advies en werden offertes opgevraagd voor meer dan 50 energiebesparende maatregelen. Het betreft een collectieve aanpak op wijkniveau waar RenoseeC instaat voor een doorgedreven ontzorging. De vzw heeft heel wat expertise om deze collectieve renovatie in goede banen te leiden (uitvoeren van renovatiescans, inschakelen van een poule aan aannemers, opvragen en vergelijking van offertes, werfopvolging, begeleiding bij het aanvragen van premies, ...).

 

Buurtkracht in ’t Zilletje

Buurtwerking ‘t Zilletje (buurt rondom de James Wealestraat en Willem de Dekenstraat) klopte in 2022 aan bij Stad Brugge met de vraag hoe zij hun buurt integraal kunnen verduurzamen en zo de eerste ‘klimaatwijk’ van Brugge worden. De Stad liet er een studie uitvoeren om na te gaan welke stappen moeten gezet worden, zowel door de Stad als door de burgers, om te evolueren naar een fossielvrije buurt. Naast deze studie omtrent duurzame verwarming en hernieuwbare energie ontving de buurt ook een burgerbudget om in te zetten op ontharding en vergroening, opvang hemelwater, elektrische deelmobiliteit en het inzetten op samenaankopen voor isoleren en duurzame verwarming

 

 

Stadsgebouwen

 

Student Village

Het oude politiecommissariaat in de Hauwerstraat werd met behulp van de subsidies binnen het Europees project See2Do! grondig gerenoveerd.

De rode draad doorheen dit renovatieproject was:

 • inzetten op duurzaamheid door zorgvuldig om te gaan met de beschikbare ruimte, middelen en energie.
 • inspelen op zo weinig mogelijk energie verbruiken via een BEN (Bijna EnergieNeutraal) renovatie.

Ontdek welke technieken we hebben ingezet om ons doel te bereiken.  

Het Project ‘See2do!’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu .

The Student Village

 

Beurs-, Meeting- en Congresgebouw

Na 50 jaar voldeed het oude Congresgebouw in Brugge niet meer aan de hedendaagse comfort-vereisten. Daarom werd beslist om het oude gebouw te slopen en op dezelfde locatie een nieuw gebouw te plaatsen.

 • We bouwen compact.
 • Het gebouw heeft een BEN (Bijna EnergieNeutraal) karakter.
 • We plaatsten een groendak en maken gebruik van duurzame bouwmaterialen.
 • We verwarmen het gebouw op basis van een BEO-veld (Boorgat-Energie-Opslag) en een warmtepomp.
 • We investeerden in een 4-temperatuur regime, zodat we snel kunnen reageren op een wisselende bezetting binnen het gebouw en het er steeds aangenaam vertoeven is.
 • We gebruiken software om een constante bijsturing te kunnen doen van het HVAC systeem om zo minder energie te verbruiken.
 • We werken samen met de burgercoöperaties Beauvent en CoopStroom om het nieuwe BMCC te verduurzamen met zonnepanelen en laadpalen.
 • We bouwden hemelwater-neutraal en gebruikten regenwater voor het sanitair.


Het energetische luik van BMCC werd deels gefinancierd door het project TERTS binnen Interreg Vlaanderen-Nederland, een grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info opgrensregio.eu.

BMCC

Scharphoutsite

De Scharphoutsite in Lissewege wordt een voorbeeld op vlak van bijna energieneutraal en circulair bouwen.  

 • We bouwen een compact en polyvalent complex met multifunctionele inzetbaarheid en hebben aandacht voor een slim en gedeeld ruimtegebruik. 
 • We plaatsen een BEN-gebouw (Bijna EnergieNeutraal) met een aanwezigheid-gestuurde led-verlichting en ventilatie, doorgedreven isolatie, zuinige stookinstallatie met warmterecuperatie en een gebouwbeheersysteem.
 •  Het wordt een hemelwater neutraal project. Zowel in het nieuwe gebouw als bij de omgevingsaanleg zetten we in op maximale recuperatie, hergebruik en ter plaatse infiltreren van regenwater.
 • We bouwen circulair. Stad Brugge nam deel aan de Green Deal Circulair Bouwen van de Vlaamse Overheid. Binnen dit kennisnetwerk schoof Stad Brugge de Scharphoutsite als pilootproject naar voren. Circulair bouwen staat voor een doordacht hergebruik van materialen en het beperken van de afvalberg.

Stedelijk Conservatorium

Het Conservatorium is een van de vele bijzondere locaties in het centrum van de stad. Sinds 1974 is het een beschermd monument, maar ook in een beschermd gebouw kan je bij renovatie duurzaam aan de slag:

 • Waar mogelijk werd het gebouw geïsoleerd.
 • We maken gebruik van LED-verlichting.
 • We plaatsen hoogrendementsglas en waar nodig voorzetramen.
 • De nieuwe verwarmingsinstallatie werd gekoppeld aan een systeem van vloerverwarming op het gelijkvloers in combinatie met ingebouwde ventilo-convectoren op de verdieping.
 • We werken met een gecontroleerd ventilatiesysteem, inclusief warmterecuperatie om het comfort te verhogen.
 • Zonnepanelen werden geplaatst op dakdelen die niet zichtbaar zijn vanop openbaar domein.
 • Regenwaterrecuperatie werd toegepast voor alle toiletten.
 • We renoveren ‘warmtenet-ready’: het gebouw kan in de toekomst aangesloten worden op een warmtenet.

Deel deze pagina

Contactinformatie