Mijn VerbouwLening

11
aug
2022

Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering Mijn VerbouwLening definitief goed. Dat is een goedkoop krediet met een maximaal bedrag van 60.000 euro en een looptijd van maximaal 25 jaar. Bewoners van Brugge kunnen de lening aanvragen bij het energiehuis WVI

Alle werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie zullen ook in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening. Voor verbouwingswerken die betrekking hebben op dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van het buitenschrijnwerk, renovatie van vloeren en funderingen, investeringen in hernieuwbare energie en gascondensatieketel kan je niet meer ontlenen dan het factuurbedrag (incl. btw).  Voor investeringen met betrekking tot binnerenovatie en sanitair/elektriciteit kan het te ontlenen bedrag niet hoger zijn dan het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie (5000 euro (+ btw) en 7500 euro (+btw)).

Mijn VerbouwLening zal beschikbaar zijn voor eigenaars-bewoners uit de laagste- en middeninkomensgroep van Mijn VerbouwPremie en ook voor private verhuurders via geconventioneerde verhuur en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor. Op die manier wordt ook de betaalbaarheid vergroot op de verhuurmarkt. 

Ook een vereniging van mede-eigenaars (VME) zal een dergelijke lening kunnen afsluiten. Een VME zal tot 60.000 euro kunnen ontlenen aangevuld met 25.000 euro extra per appartement.  

Daarnaast is de lening ook beschikbaar voor niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s).

Voor de verbouwlening komen enkel facturen in aanmerking die dateren vanaf het moment van aanvraag van de verbouwlening. Als overgangsmaatregel wordt wel nog opgenomen dat facturen vanaf 1 juli 2022 gebruikt worden voor leningen die worden aangevraagd tegen 1 november 2022. 

Voor Mijn VerbouwLening wordt er een korting gegeven van maximaal 3% op de marktrentevoet.  Bij de start op 1 september 2022 is deze lening renteloos zijn. Wie Mijn VerbouwLening afsluit voor 60.000 euro op een termijn van 25 jaar, waarbij de rentevoet 3% zou bedragen, maar nu dus renteloos kan lenen, kan zo een rentevoordeel doen van maximaal 25.000 euro.

Meer informatie over premies en leningen vind je op onze website.

Deel deze pagina

Contactinformatie