The Student Village als voorbeeld

 

                                                                                                                                                 

Het oud politiegebouw in de Hauwerstraat in het centrum van Brugge werd met behulp van de subsidies binnen het Europes project See2Do! grondig gerenoveerd.

See2Do! staat voor ‘doen’ door te laten ‘zien’.  ZIEN gaat enerzijds over het tonen van de energieverliezen via thermografie zoals de thermofoto, en anderzijds over het tonen van goede voorbeelden via een prikkelgebouw.

Het oud politiecommissariaat werd dan ook grondig aangepakt. 

De rode draad doorheen dit renovatieproject was:

- inztten op duurzaamheid

- zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte, middelen en energie

- afleveren van een BEN (Bijna EnergieNeutraal) gebouw

- inspelen op de toekomstige noden.

Om deze doelstellingen te bereiken werd gebruik gemaakt van een aantal innovatieve technieken: 

- het verwarmen of koelen van het gebouw via een Beo-veld gekoppeld aan een warmtepomp.

- het installeren van een gebouwbeheersysteem gekoppeld aan een reservatiesysteem.

- het plaatsen van LED verlichting gecombineerd met slimme daglichtsturing.

The Student Village wordt de uitvalbasis van Brugge Studentenstad, het samenwerkingsverband tussen de stad Brugge en de Brugse hogescholen dat Brugge verder uitbouwt als stad waar het aangenaam studeren is.

Het Project ‘See2do!’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie