Prikkelwoning

In een aantal woningen van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting gaan we aan de slag met  de theemutstechniek.

Een techniek die reeds op grote schaal in Nederland wordt toegepast, maar hier nog onbekend is.

Hierbij wordt de woonschil van een woning volledig ingepakt.  Dit door het toevoegen van een nieuwe prefab gevel met een dikke isolatielaag en het plaatsen van een extra isolatielaag op het dak inclusief zonnepanelen.

Voordeel van dit systeem is dat de werken worden geklaard in één week tijd en de bewoners het pand niet moeten verlaten.

Het resultaat van deze renovatie is een daling van de energiefactuur met 95%.

We volgen de resultaten van de renovatie op qua impact op temperatuur, vochtigheidsgraad, hoeveel CO2- en energiereductie er met deze technieken gerealiseerd worden en wat de meerkost/terugverdientijd is.

De andere prikkelwoningen zullen op een meer klassieke Vlaamse wijze gerenoveerd worden.


Welk systeem het beste uit deze praktijktest komt, weten we een half jaar later.

Er zullen nog  een aantal bezoekdagen georganiseerd worden, waar je de resultaten van dit project zelf zal kunnen komen bekijken.

Deel deze pagina

Contactinformatie