Wijkrenovatie

Stad Brugge wil de renovatiesnelheid van alle gebouwen en woningen op haar grondgebied verhogen. Dit kan zij echter niet alleen. Daarom worden samenwerkingen aangegaan voor het opzetten van collectieve renovatieprojecten op wijkniveau.

De stad probeert op deze manier zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie van  particuliere woningen te verbeteren. Het streefdoel is een mix van doelgroepen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Er gaat bijzondere aandacht naar sensibilisering en activering op schaal van de wijk en naar een doorgedreven procesbegeleiding en ontzorging van de deelnemers.  

In april 2022 is het eerste wijkrenovatieproject opgestart in de omgeving van Hoeve Hangerijn (grondgebied Assebroek en Sint-Kruis), onder de noemer Brugge renoveert in deze buurt. Hiervoor wordt samengewerkt met de vzw RenoseeC en de buurtwerking van vzw Het Schuurke.

Hoe gaat RenoseeC te werk?

  • Een medewerker komt langs voor een renovatieadvies aan huis. Zo krijgt de bewoner een verslag met de huidige stand van zaken van de woning plus wat er kan verbeteren op vlak van energieprestatie, met eventueel een eerste ruwe kostenraming.
  • Als de bewoners beslissen om effectief werken uit te voeren gaat RenoseeC op zoek naar betrouwbare, liefst zo lokaal mogelijke, aannemers. Daarbij vraagt de vzw offerten op en controleert deze op vlak van marktconformiteit, volledigheid en materiaalkeuze.
  • Tijdens de werken blijven zij contactpersoon zowel voor de bouwheer als de aannemer en volgen deze mee op.
  • Na oplevering ondersteunen zij bij het aanvragen van premies. 

Woon je in de buurt van Hoeve Hangerijn en ben je van plan om energetisch te renoveren? Schrijf je dan meteen in via de gratis renovatiescan. Wij filteren de adressen en geven deze door aan RenoseeC.

Woon je niet in de buurt? Geen nood, schrijf je in via dezelfde link. De renovatiescanners van de stad helpen je graag verder.

Het eerste project kwam tot stand na een voorbereidend traject van Buurtkracht, samen met de buurtwerking van vzw Het Schuurke. Wil jij ook samen met je buurtbewoners of organisatie je schouders zetten onder de renovatie van de buurt, neem dan zeker contact met ons op. Wij zorgen voor de begeleiding.

 

Deel deze pagina

Contactinformatie