Mijn dak geschikt voor zonne-energie?

Zonne-energie wordt steeds belangrijker, is niet duur meer en nog steeds winstgevend. Meer info vind je in de infofiche over zonnepanelen hiernaast.

Alvorens van start te gaan met het contacteren van een aannemer, kan je alvast hier een aantal zaken toetsen. 

Hoe geschikt is mijn dak?

zonnekaart foto

De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt jouw dak is voor zonne-energie. 

Voor alle duidelijkheid:

  • De zonnekaart doet geen uitspraak over bijvoorbeeld de stabiliteit van je dak of gebouw, over bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen.

  • De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus een momentopname! Er werd dus geen score toegekend aan zeer recente gebouwen en er werd evenmin rekening gehouden met schaduwvorming van recente gebouwen op de omgeving .

  • De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Het is belangrijk dat je door de zonnekaart een eerste inschatting krijgt van het potentieel van je dak en dat je dit verder verfijnt door contact op te nemen met een (RESCert-)installateur.

Vergunning nodig?

Als je woning gelegen is in de Brugse binnenstad (UNESCO), dorpskern van Lissewege, of je woning staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed: dan kan je mogelijk ook zonnepanelen plaatsen op je dak, maar zit je wel met een aantal beperkingen of voorwaarden waar je moet rekening mee houden.

Lees hier wanneer je een vergunning nodig hebt, wat toelaatbaar is, en hoe je een vergunning aanvraagt.

Premie

Heb je een digitale meter, dan kan je ook een premie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Meer daarover lees je op de website van Fluvius. De premies zullen na ieder jaar verminderen, dus aarzel niet om zonnepanelen te installeren.

Verlaagd BTW-tarief

Voor woningen van minder dan 10 jaar oud geldt normaal een BTW-tarief van 21%. Tot eind 2023 kan je genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6% op zonnepanelen of een zonneboiler. Voor oudere woningen geldt steeds het BTW-tarief van 6%.

Kies ik voor een combi met een thuisbatterij? 

Is een thuisbatterij nuttig voor eigenaars van een digitale meter? Op basis van de verbruiksgegevens krijg je alvast een eerste inschatting via berekening terugverdientijd thuisbatterij.  Meer info vind je terug in de infofiche over batterijen hiernaast.

Groepsaankoop

De provincie West-Vlaanderen organiseert 2 x per jaar een groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen, in samenwerking met iChoosr.  

Deel deze pagina

Contactinformatie