Mijn dak geschikt voor zonne-energie?

Zonne-energie wordt steeds belangrijker, is niet duur meer en nog steeds winstgevend. 

Alvorens van start te gaan met het contacteren van een aannemer, kan je alvast hier even volgende zaken toetsen :

Hoe geschikt is mijn dak?

Deze zonnekaart geeft alvast een eerste inschatting

zonnekaart foto

Voor alle duidelijkheid:

  • De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt jouw dak is voor zonne-energie. Ze doet geen uitspraak over bijvoorbeeld de stabiliteit van je dak of gebouw, over bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen.

  • De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus momentopname! Er werd dus geen score toegekend aan zeer recente gebouwen en er werd evenmin rekening gehouden met schaduwvorming van recente gebouwen op de omgeving .

  • De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Het is belangrijk dat je door de zonnekaart een eerste inschatting krijgt van het potentieel van je dak en dat je dit verder verfijnt door contact op te nemen met een (RESCert-)installateur.

  • Als je woning gelegen is in de binnenstad (UNESCO), dorpskern van Lissewege of je woning staat op een inventaris van beschermde panden: dan kan je zeker ook zonnepanelen plaatsen op je dak, maar zit je wel met een aantal beperkingen of voorwaarden waar je moet rekening mee houden. In een aantal gevallen zal je een vergunning moeten aanvragen. 
    Lees hier meer over op de pagina over de beleidsvisie rond PV-installies op panden met erfgoedwaarde, of die gelegen zijn in een erfgoedcontext. 


Kies ik voor een combi met een thuisbatterij? 

Is een thuisbatterij nuttig voor eigenaars van een digitale meter? 
Op basis van de verbruiksgegevens krijg je alvast een eerste inschatting via berekening terugverdientijd thuisbatterij.

Groepsaankoop

De provincie West-Vlaanderen organiseert 2 x per jaar een groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen, in samenwerking met iChoosr.    

 

Deel deze pagina

Contactinformatie