Mijn dak geschikt voor zonne-energie?

Zonne-energie wordt steeds belangrijker, is niet duur meer
en vooral winstgevend ! 

Alvorens van start te gaan met het contacteren van een aannemer , kan je alvast hier even volgende zaken toetsen :

  • Hoe geschikt is mijn dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd?  Bekijk de zonnekaart

  • Mijn woning is gelegen in de binnenstad (UNESCO) , dorpskern van Lissewege - Dudzele , Christus Koning Noord of staat op een inventaris van beschermde panden ?   Hier is het plaatsen van zonnepanelen zeker mogelijk maar dien je rekening te houden met een aantal voorwaarden

 

1. Hoe geschikt is mijn dak ?

Deze zonnekaart geeft alvast een eerste inschatting

Voor alle duidelijkheid:

  • De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt jouw dak is voor zonne-energie. Ze doet geen uitspraak over bijvoorbeeld de stabiliteit van je dak of gebouw, over bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen.

  • De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus momentopname! Er werd dus geen score toegekend aan zeer recente gebouwen en er werd evenmin rekening gehouden met schaduwvorming van recente gebouwen op de omgeving .

  • De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Het is belangrijk dat je door de zonnekaart een eerste inschatting krijgt van het potentieel van je dak en dat je dit verder verfijnt door contact op te nemen met een (RESCert-)installateur.

  • Overzicht van de meest gestelde vragen

 

2. Moet ik rekening houden met bijkomende voorwaarden ?

Als je woning gelegen is in de binnestad (UNESCO) , dorpskern van Lissewege of Dudzele , Christus Koning Noord of je woning staat op een inventaris van beschermde panden? Dan kan je zeker zonnepanelen plaatsen op je dak, maar zit je wel met een aantal beperkingen of voorwaarden waar je moet rekening mee houden .

In een aantal gevallen zal je :

  • een vergunning moeten aanvragen
  • kan je enkel het dakdeel gebruiken dat niet zichtbaar is vanaf openbaar domein (straatniveau)    

Klik hiervoor op onderstaande beslissingsboom en kaart.   

 beslissingsboom

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie