Mijn dak geschikt voor zonne-energie?

Zonne-energie wordt steeds belangrijker, is niet duur meer
en vooral winstgevend ! 

Hoe geschikt is jouw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd?

Deze zonnekaart geeft alvast een eerste inschatting

Voor alle duidelijkheid:

  • De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt jouw dak is voor zonne-energie. Ze doet geen uitspraak over bijvoorbeeld de stabiliteit van je dak of gebouw, over bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen.

  • De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus momentopname! Er werd dus geen score toegekend aan zeer recente gebouwen en er werd evenmin rekening gehouden met schaduwvorming van recente gebouwen op de omgeving .

  • De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. Het is belangrijk dat je door de zonnekaart een eerste inschatting krijgt van het potentieel van je dak en dat je dit verder verfijnt door contact op te nemen met een (RESCert-)installateur.

  • Overzicht van de meest gestelde vragen

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie